تماس با ما

شماره تماس دفتر : ۰۲۱۲۸۴۲۴۰۹۳

مدیرعامل روستا تی وی : ۰۹۱۲۰۰۳۵۴۰۶ سامان مرادحسینی

مدیر روابط عمومی و سردبیر خبر : ۰۹۳۳۴۳۸۲۵۶۴ افشین حیدری

نمایندگی های سراسر کشور :

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان گلستان : آقای سینا مرادحسینی
۰۱۷۳۲۲۰۴۷۵۴
۰۹۱۱۷۲۸۷۹۷۶

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان مازندران : آقای علی حسن نژاد
۰۹۱۱۱۲۸۹۴۹۶

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان البرز : آقای حمیدرضا رحیمی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۰۹۳

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان سیستان و بلوچستان : آقای نقی همراه
۰۹۱۲۶۷۹۴۳۳۹

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان اصفهان : آقای علی قادری
۰۹۱۲۹۴۱۵۴۱۶

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان گیلان : آقای امین رضامند
۰۹۱۲۳۱۳۵۲۷۴

مدیر تلویزیون اینترنتی «روستا تی وی» در استان تهران : آقای سامان مرادحسینی
۰۹۱۲۰۰۳۵۴۰۶

آدرس استودیو روستا و دفتر مرکزی :

تهران – آرژانتین – خیابان وزرا – وزرا ششم -پلاک ۲۰ – ساختمان روستا تی وی

دفتر تولید : تهران – خیابان ولیعصر – میدان فاطمی – خیابان میرهادی – پلاک ۲۳ – ساختمان پزشکان آرا – طبقه سوم – واحد ۱۱


آدرس دفتر استان گلستان : گرگان – خیابان سرخواجه – مجتمع آفتاب ۲ – طبقه چهارم – واحد ۵۵۹- استودیو روستاTV