روستا تی وی لوگو
معرفی روستای فیلبند - استان مازندران

⭕  روستای فیلبند به دلیل موقعیت جغرافیایی اش در نیمی از سال با ابرها احاطه می شود. ارتفاع این روستا 2300 متر از آب دریا می باشد که بلندترین روستا در قسمت شرقی استان مازندران است.

روستا تی‌وی معرفی روستا روستای فیلبند مازندران حیاتی اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور
ویدیو های مشابه
1:02
گلین، روستایی دیدنی با هزار سال قدمت...
1:02
گلین، روستایی دیدنی با هزار سال قدمت...
2:15
معرفی روستای شعبجره...
2:15
معرفی روستای شعبجره...