روستا تی وی لوگو
حریرچی؛ در شرایط اقتصادی نیستیم که به مردم بگوییم در خانه بمانید

روستا تی‌وی طنز حیاتی و مماتی خنده روستاوانه حریرچی کرونا
ویدیو های مشابه
2:25
سرقت 8 میلیاردی از بالشت و فریزر...
2:25
سرقت 8 میلیاردی از بالشت و فریزر...
4:04
عذرخواهی یک شرکت ژاپنی بابت افزایش قیم...
4:04
عذرخواهی یک شرکت ژاپنی بابت افزایش قیم...