روستاپ لوگو
23
پنجشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۰
بیماری شانکر باکتریایی

⭕مهمترین دلیل آن چیست و چگونه می توان از شیوع ان جلوگیری کرد؟

روستا تی‌وی گزارش تصویری آموزش کشاورزی آموزش
ویدیو های مشابه
2:57
پرورش طیور و تغذیه آنها با زباله یکی ا...
2:57
پرورش طیور و تغذیه آنها با زباله یکی ا...
1:57
سهیمه دان هر جوجه در طول یک روز چقدر م...
1:57
سهیمه دان هر جوجه در طول یک روز چقدر م...