روستا تی وی لوگو
گزارش تلویزیون اینترنتی روستا از نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور

روستا تی‌وی روستا خبر گفتگوی خبری
ویدیو های مشابه
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...