روستا تی وی لوگو
اخبار کشاورزی ۷ تیر ۱۴۰۱

⭕️تولید بیش از ۹ میلیون تن میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سال جاری 

⭕️آزاد شدن صادرات سیب ایران به پاکستان

⭕️کاهش 30هزار تومانی قیمت گوشت قرمز 

 

روستا تی‌وی روستا خبر اخبار کشاورزی اخبار روستایی
ویدیو های مشابه
2:53
اخبار کشاورزی ۱۷ تیر ۱۴۰۱...
2:53
اخبار کشاورزی ۱۷ تیر ۱۴۰۱...
3:19
اخبار کشاورزی ۱۲ تیر ۱۴۰۱...
3:19
اخبار کشاورزی ۱۲ تیر ۱۴۰۱...