روستا تی وی لوگو
عذرخواهی یک شرکت ژاپنی بابت افزایش قیمت محصولش

روستا تی‌وی حیاتی و مماتی طنز طنز خبری
ویدیو های مشابه
2:25
سرقت 8 میلیاردی از بالشت و فریزر...
2:25
سرقت 8 میلیاردی از بالشت و فریزر...
4:04
عذرخواهی یک شرکت ژاپنی بابت افزایش قیم...
4:04
عذرخواهی یک شرکت ژاپنی بابت افزایش قیم...