روستا تی وی لوگو
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
حسام حبیب‌الله؛ مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شـهر :دنیا با ســرعت تنــدی به سمت هوشمند شدن اقتصاد می‌رود

روستا تی‌وی جشنواره جشنواره نمانام های روستایی
ویدیو های مشابه
1:19
روستای گردشگری و جنگل ابر...
1:19
روستای گردشگری و جنگل ابر...
2:27
پرونده دیجیتال سیناپس...
2:27
پرونده دیجیتال سیناپس...