روستا تی وی لوگو
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگاه زنجیره ای به محصولات

علیرضا بزرگی، مدیرعامل شهرک های کشاورزی در گفتگو با گروه رسانه ای رست گفت: توسعه پروژه های شهرک های کشاورزی به شکل جا گرفتن در زنجیره های ارزش و داشتن آمادگی لازم در حوزه تجارت و بازرگانی اقتصاد بدون نفت در بخش کشاورزی و غذا در شهرک های صنعتی کشاورزی ظرفیت سازی و عملیاتی می شود.

این گفتگو را در ادامه ببینید.

روستا تی‌وی روستا روستا خبر گفتگوی خبری
ویدیو های مشابه
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
12:55
ساماندهی شهرک های صنعتی کشاورزی با نگا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...
2:58
عدم برندینگ و استمرار کیفیت مناسب کالا...