روستا تی وی لوگو
اخبار خوب از زبان رییس «ساترا» برای رسانه‌ها و پلتفرم‌ها

سعید مقیسه در گفتگوی #اختصاصی با «روستا تی وی» با اجرای پدرام ابدان:

▪︎حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم برای رسانه‌ها در نظر داریم

▪︎شکل‌گیری مجمع رصتا، باعث تعاملات ویژه خواهد شد

▪︎یکی از اهداف نمایشگاه رصتا، آشنایی بیشتر مردم در فضای مجازی با حوزه‌های صوت و تصویر فراگیر است

▪︎در سال آتی شاهد استقبال بیشتر پلتفرم‌ها از شهرستان‌ها خواهیم بود

▪︎«رصتا» فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر رسانه‌ها با کاربرانشان است

گفتگوی رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  را ببینید.

روستا تی‌وی روستا نمایشگاه نمایشگاه رصتا
ویدیو های مشابه
9:00
اخبار خوب از زبان رییس «ساترا» برای رس...
9:00
اخبار خوب از زبان رییس «ساترا» برای رس...
7:28
مهم‌ترین حمایت «ساترا» از پلتفرم‌ها، م...
7:28
مهم‌ترین حمایت «ساترا» از پلتفرم‌ها، م...